Przeskocz do treści

Zadania

Koło Pszczelarzy w Kruszynie jest zrzeszone w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Nie posiada osobowości prawnej. Podstawą prawną działalności Koła jest statut Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, który zawiera uregulowania dotyczące organizacji i zasad funkcjonowania kół pszczelarskich zrzeszonych w Związku.

Podstawowe cele organizacyjne obejmują integrację pszczelarzy, promocję działalności pszczelarskiej, dbałość o społeczny i ekonomiczny status pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy i etyki zawodowej wśród pszczelarzy, kształtowanie społecznej świadomości o roli i znaczeniu pszczoły w środowisku naturalnym i w życiu człowieka.

Do kluczowych zadań należą:
1) reprezentowanie interesów członków tych oraz ochrona ich godności i dobrego imienia,

2) integrowanie środowiska pszczelarskiego i wspomaganie całokształtu pracy pszczelarskiej,

3) wspieranie rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,

4) promowanie walorów spożywczych i zdrowotnych polskich miodów i pozostałych produktów pszczelich,

5) podejmowanie działań podnoszących wiedzę pszczelarską i praktyczne umiejętności swoich członków,

6) reprezentowanie pszczelarzy wobec władz publicznych i organizacji obsługi rolnictwa,

7) troska o wysoką rangę pszczelarza.