Przeskocz do treści

Historia

Według przekazywanych opowiadań mieszkańcy Kruszyny i jej okolicy zajmowali się pszczelarstwem już w XVII wieku. Teren był pokryty dużymi kompleksami leśnymi sprzyjającymi produkcji i pozyskiwaniu miodu z barci i uli. Dokumenty historyczne potwierdzają, że w Kruszynie w 1683 roku przebywał król Jan III Sobieski, idący z Odsieczą Wiedeńską w celu obrony chrześcijańskiej Europy przed najazdem Turków. Miejscowa ludność dodaje, iż spożywał lokalny miód pitny w altance w kruszyńskim majątku ziemskim.

Dzieje pszczelarstwa nie były opisywane lecz przekazywane ustnie przez licznych w naszym rejonie pszczelarzy. Pozyskiwanie miodu z plastrów odbywało się za pomocą „prasek do wyciskania”. Urządzenie umożliwiało pozyskanie miodu, lecz niszczyło plastry, które nadawały się jedynie do wytopu wosku. Z wytopionego wosku, zwłaszcza dziewiczego, odlewano świece i paschały.

Na terenie kruszyńskiej parafii już przed I wojną światową istniało bractwo pszczelarskie, którego członkowie na specjalnym kole odlewali świece i paschały do miejscowego kościoła, a nawet w darze na Jasną Górę.W tym czasie dominowały małe pasieki, z wyjątkiem prowadzonej przez władającą majątkiem ziemskim rodzinę Lubomirskich.

Podczas drugiej wojny światowej pszczelarstwo istniało w ograniczonym zakresie. Nieliczne ule były pochowane za ogrodzeniami, przy lasach i innych ubocznych miejscach.

Z posiadanych w Kole dokumentów i zapisków oraz przekazów ustnych wiemy, że istniejące obecnie Koło Pszczelarzy w Kruszynie funkcjonowało już przynajmniej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ważnym akcentem jego działalności było zasadzanie wspólnie ze strażakami ok. 2 tys. drzew lipy wzdłuż oddanej do użytku w 1977 roku drogi krajowej nr 1, tzw. „Gierkówki”.

W tym czasie i przez wiele następnych lat Prezesem Koła był Wojciech Bawor. Po jego śmierci w 1997 roku Prezesem został wybrany Stanisław Zasępa, Sekretarzem Bogusław Mielczarek a Skarbnikiem Adam Zasępa. W 2012 roku ze względu na pogorszony stan zdrowia z funkcji Prezesa zrezygnował Stanisław Zasępa a nowym Prezesem został Bogusław Mielczarek.

Aktualnie Koło liczy 23 członków, którzy posiadają 326 rodzin pszczelich. Członkami są przede wszystkim pszczelarze zamieszkujący i posiadający pasieki na terenie Gminy Kruszyna, ale również do Koła należą osoby z sąsiednich gmin.

Trzyosobowy Zarząd Koła stanowią Zbigniew Zasępa – Prezes, Kamil Tyrka – Sekretarz, Adam Zasępa – Sekretarz.