Przeskocz do treści

Szkolenia stacjonarne z zakresu pszczelarstwa, planowane na terenach
województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

Celem głównym szkolenia jest rozwój terenów wiejskich w zakresie
pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Szkolenie
będzie prowadzone w postaci 2-dniowych spotkań warsztatowych.

Ramowy program 2-dniowych spotkań warsztatowych:

	* Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej.
	* Hodowla matek pszczelich na własny użytek.
	* Sposoby na powiększanie pasieki we własnym zakresie.
	* Źródła finansowania działalności pszczelarskiej.

Program szkolenia:

Dzień 1 - szkolenie stacjonarne - 8h zegarowych:

2h - temat 1 Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej.

15min - Przerwa kawowa.

1,5h - temat 2 Hodowla matek pszczelich na własny użytek.

10min - Przerwa kawowa.

2h - temat 3 Sposoby na powiększanie pasieki we własnym zakresie.

30min - Przerwa obiadowa.

1,5h - temat 4 Źródła finansowania działalności pszczelarskiej.

Dzień 2 - 1- dniowy wyjazd studyjny do pasieki.

Ramowy program wyjazdu studyjnego - 1 dzień przeznaczony na wyjazd:

	* Spotkanie uczestników pod adresem sali szkoleniowej.
	* Przejazd do pasieki pokazowej.
	* Przeprowadzenie wykładu przez właściciela pasieki na temat sposobów
jej prowadzenia, powiększania, ze szczególnym uwzględnieniem
dochodowości.
	* Przerwa kawowa.
	* Prezentacja własnych produktów pszczelich, analiza sposobów promocji
produktu i sprzedaży.
	* Powrót pod adres sali szkoleniowej.

Łączny czas trwania każdego wyjazdu studyjnego będzie wynosił 5,5h, w
tym:

3h - czas prowadzenia wykładów i prezentacji przez właściciela pasieki

0,5h - przerwa kawowa

Ok 2h - czas podróży tam i z powrotem.

Wstępnie planowany jest wyjazd dla woj. opolskiego do Pasieki Pokazowej
Sądecki Bartnik w Stróżach. Dla grupy z woj. śląskiego do pasieki
zawodowej Jerzego Lary w Garnku (Kłomnice) lub do pasieki Skansen -
Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie. Natomiast dla grupy z woj.
łódzkiego do pasieki zawodowej Jerzego Lary, lub do Pasieki w
Sędziejowicach.

Transport na wyjazd studyjny zostanie zapewniony.

Szkolenie będzie prowadzone przez osobę posiadającą praktyczną i
teoretyczną wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia pasieki pszczelej.
Posiadającą własną pasiekę oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w
prowadzeniu pasieki.

Podczas każdego dnia szkolenia, każdy z uczestników otrzyma poczęstunek
oraz obiad, składający się z drugiego dania. Poczęstunek (przerwa
kawowa): kawa, herbata, woda, soki, ciastka. "

Pozdrawiam

Kalita Elżbieta

formularz zgłoszeniowy

„Nasi przedstawiciele we władzach RZP w Częstochowie”

 

Podczas odbytego w dniu 01 października 2022 r. XVIII Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Związku.

Z przyjemnością informujemy, że delegaci z Koła Pszczelarzy w Kruszynie objęli kluczowe funkcje w Związku.

Wiceprezesem RZP w Częstochowie został wybrany Michał Klimas a Zbigniew Zasępa został wybrany

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku.

Gratulujemy wybranym Kolegom oraz życzymy sukcesów i satysfakcji w wypełnianiu nowych obowiązków”.

 

Z podziękowaniem

Zbigniew Zasępa

Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza od 1 sierpnia 2022 r. nabór uczestników do „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”.

Więcej informacji pod tym adresem: https://www.czestochowa.powiat.pl/page_id=2404

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie pragnę poinformować o Wycieczce do Białegostoku na XXXVIII Ogólnopolskie dni Pszczelarza.

Wycieczka organizowana w dniach 22-25 września 2022. Program w załączniku.

Koszt wyjazdu 500 zł osoba. ( autokar, wycieczka z przewodnikiem Wielokulturowe Podlasie, 3x noclegi, 3x śniadanie, 2 x kolacja, 1 x obiad - piątek, ubezpieczenie )

Zgłoszenia do Biura e-mailem biuro@rzpcz.pl

Mamy 50 miejsc.

W pierwszej kolejności zastosowany będzie parytet 1 osoba na 20 osób w kole. W przypadku dużej ilości chętnych będziemy rozważać kolejny autokar.

Potwierdzenie rezerwacji odbędzie się e-mailowo po którym należy wpłacić zaliczkę 200 zł na konto RZP.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2022 roku.

Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie wycieczki Pan Andrzej Zając.

 

Nasz członek w Zarządzie RZP w Częstochowie

                Z wielka przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu 02 kwietnia 2022 r., podczas XVII Nadzwyczajnego Zjazdu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, członek Komisji Rewizyjnej Koła Pszczelarzy w Kruszynie Michał Klimas został wybrany do  Zarządu RZP w Częstochowie, obejmując funkcję Sekretarza Zarządu.

Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w społecznej pracy na rzecz  pszczelarstwa Ziemi Częstochowskiej”

W związku zaplanowanym na dzień 12 marca 2022 roku szkoleniem pszczelarskim w Kruszynie, zapraszamy Członków Koła oraz wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału.

Temat: CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ - ZAPOBIEGANIE, ROZPOZNAWANIE, LECZENIE I ZWALCZANIE. Prof. dr hab. Paweł Chorbiński

     Warunkiem odbycia tego szkolenia jest zgłoszenie udziału minimum 40 chętnych.

      Nadmieniam, iż uczestnikami szkolenia mogą być także  członkowie innych Kół pszczelarzy, pszczelarze niezrzeszeni, a także osoby, które jeszcze nie maja pszczół a chcą zostać pszczelarzami.

      Szkolenie w całości jest finansowane przez RZP w Częstochowie, z wyjątkiem podatku VAT. Wobec tego każdy uczestnik wpłaca kwotę 20 zł. Chęć uczestnictwa prosimy składać do Prezesa Koła w Kruszynie. 

 

 

 

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

 

Celem projektu jest:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ 

  1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
  2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
  3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnić w formie on-line: https://ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy/

Więcej informacji dotyczących projektu:

pod linkiem: https://ekoostoja.com/2021/06/29/rozpoczynamy-realizacje-projektu-rozwoj-pszczelarstwa-przy-wykorzystaniu-szkolen-on-line/

pod numerem telefonu: 782853257

 

Zapraszamy na Regionalny Dzień Pszczelarza w Kośmidrach - niedziela, 1 sierpnia 2021 r.

Komunikat w sprawie pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Zgodnie z decyzją członków grupy roboczej „B-RAP” należącej do organizacji COLOSS, badanie ankietowe jest aktywne dla pszczelarzy do końca roku 2020. Ankieta B-RAP czyli „Łączenie Nauki i Praktyki” (z ang. Bridging Research and Practice) jest dostępna w ponad 80 krajach, a w Polsce jest prowadzona przez Pracownię Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Link do kwestionariusza ankiety:

https://www.bee-survey.com/index.php/877127?lang=pl

Dane uzyskane dzięki temu badaniu posłużą do określenia najważniejszych kierunków rozwoju nauk o pszczołach i opracowania sposobu przekazywania informacji między światem nauki, lekarzami weterynarii, a pszczelarzami. Pytamy np. o to jak pszczelarze zdobywają informacje, czego najchętniej chcą się uczyć? Mamy nadzieję, że doprowadzi to do poprawy zdrowia i warunków życia pszczół.

Już teraz w badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy pszczelarzy na całym świecie. Jeżeli jest wśród nich Pan/Pani serdecznie dziękuję za poświęcony czas i będę wdzięczna za rozpowszechnianie informacji o ankiecie.

Z wyrazami szacunku

Koordynator badania B-RAP COLOSS w Polsce

Ewa Mazur 

Szanowni Państwo

Przesyłamy Państwu Ofertę Handlową firmy APITEC na sezon 2020/2021.
Oferta obejmuje sprzęt pszczelarski na który można uzyskać refundację części poniesionych kosztów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”

Link do oferty

 

Przesyłam otrzymaną z Polskiego Związku Pszczelarskiego instrukcję jak uzyskać zezwolenie na Sprzedaż Bezpośrednią lub Rolniczy Handel Detaliczny.

Posiadanie takiego zezwolenia jest wymogiem przy zakupie sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej na refundację w latach 2020-2022. Jest to też wymóg przy analizach jakości miodu.

Proszę o zapoznanie się z instrukcją i przekazanie jej osobom zainteresowanym udziałem w projektach.
--
Pozdrawiam serdecznie
Agata Sojda - Kierownik Biura RZP

Skrócona instrukcja jak uzyskać zezwolenie RHD lub SB

Oferta handlowa firmy Babik-Sabat

katalog2020 do wysyłki