Przeskocz do treści

 

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

 

Celem projektu jest:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ 

  1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
  2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
  3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnić w formie on-line: https://ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy/


Więcej informacji dotyczących projektu:

pod linkiem: https://ekoostoja.com/2021/06/29/rozpoczynamy-realizacje-projektu-rozwoj-pszczelarstwa-przy-wykorzystaniu-szkolen-on-line/

pod numerem telefonu: 782853257

 

Zapraszamy na Regionalny Dzień Pszczelarza w Kośmidrach - niedziela, 1 sierpnia 2021 r.

Komunikat w sprawie pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Zgodnie z decyzją członków grupy roboczej „B-RAP” należącej do organizacji COLOSS, badanie ankietowe jest aktywne dla pszczelarzy do końca roku 2020. Ankieta B-RAP czyli „Łączenie Nauki i Praktyki” (z ang. Bridging Research and Practice) jest dostępna w ponad 80 krajach, a w Polsce jest prowadzona przez Pracownię Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Link do kwestionariusza ankiety:

https://www.bee-survey.com/index.php/877127?lang=pl

Dane uzyskane dzięki temu badaniu posłużą do określenia najważniejszych kierunków rozwoju nauk o pszczołach i opracowania sposobu przekazywania informacji między światem nauki, lekarzami weterynarii, a pszczelarzami. Pytamy np. o to jak pszczelarze zdobywają informacje, czego najchętniej chcą się uczyć? Mamy nadzieję, że doprowadzi to do poprawy zdrowia i warunków życia pszczół.

Już teraz w badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy pszczelarzy na całym świecie. Jeżeli jest wśród nich Pan/Pani serdecznie dziękuję za poświęcony czas i będę wdzięczna za rozpowszechnianie informacji o ankiecie.

Z wyrazami szacunku

Koordynator badania B-RAP COLOSS w Polsce

Ewa Mazur 

Szanowni Państwo

Przesyłamy Państwu Ofertę Handlową firmy APITEC na sezon 2020/2021.
Oferta obejmuje sprzęt pszczelarski na który można uzyskać refundację części poniesionych kosztów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”

Link do oferty

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Kruszynie.

Zebrani podsumowali swoją działalność w minionej 4 –letniej kadencji. Dokonali oceny pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania zarządu Koła, udzielając jednogłośnie absolutorium za 2019 rok.

Podczas zebrania przyjęto także plan działalności na 2020 rok.

W związku z upływem kadencji, dokonano wyborów nowego 5-osobowego Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej oraz

2 delegatów na Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.

Aktualne składy osobowe zamieszczone są w zakładkach Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Na zebraniu miło było nam gościć Prezesa RZP w Częstochowie Pana Kazimierza Zaskórskiego.

Szanowny Prezes przedstawił nam aktualne najważniejsze wydarzenia w tematyce pszczelarskiej i związkowej.

Przesyłam otrzymaną z Polskiego Związku Pszczelarskiego instrukcję jak uzyskać zezwolenie na Sprzedaż Bezpośrednią lub Rolniczy Handel Detaliczny.

Posiadanie takiego zezwolenia jest wymogiem przy zakupie sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej na refundację w latach 2020-2022. Jest to też wymóg przy analizach jakości miodu.

Proszę o zapoznanie się z instrukcją i przekazanie jej osobom zainteresowanym udziałem w projektach.
--
Pozdrawiam serdecznie
Agata Sojda - Kierownik Biura RZP

Skrócona instrukcja jak uzyskać zezwolenie RHD lub SB

Oferta handlowa firmy Babik-Sabat

katalog2020 do wysyłki

Szanowni Państwo

Przesyłamy Państwu Ofertę Handlową na sprzęt pszczelarski oferowany przez firmę Apitec w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2019/2020.

Będziemy wdzięczni za zapoznanie się i udostępnienie naszej oferty zainteresowanym pszczelarzom, a także jeśli jest taka możliwość o umieszczenie stosownej informacji na Państwa stronie internetowej.

Katalog  w formacie pdf  można pobrać  tutaj: https://tiny.pl/tp9rp

lub z naszej strony www.apitec.pl

Katalog oraz wykaz sprzętu przesyłamy w załączniku:

Katalog Apitec 2019-2020

Lista Apitec 2019-2020